Zakład karny

Zakład Karny w Opolu jest zakładem karnym dla mężczyzn typu otwartego, przebywają w nim skazani dorośli odbywający karę po raz pierwszy oraz skazani młodociani. Pojemność jednostki wynosi 152 miejsc. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce aktywnie uczestniczą w pracach społecznych na rzecz samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne. Z dniem 3.04.1989 r. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości zniesiono Oddział Zewnętrzny AŚ Opole w Choruli k.Opola, tworząc na jego miejsce Zakład Karny Przejściowy w Choruli. Budynki w Choruli były własnością Cementowni „Odra”. W związku ze zmianami, które zaszły w Polsce, jesienią 1989 r. dla obu stron tj. cementowni i więziennictwa taki stan rzeczy był niezadowalający ze względów ekonomicznych. W związku z powyższym decyzją Dyrektora Generalnego CZZK w dniu 6.08.1990 r. przeniesiono Zakład Karny Przejściowy z Choruli do Opola na ul. Partyzancką 72 do budynków zlikwidowanego Ośrodka Przystosowania Społecznego. We wrześniu roku 1997 Zakład Karny Przejściowy w Opolu w związku ze zmianami kodeksowymi przemianowano na Zakład Karny w Opolu. Nasza jednostka posiada piętrowy pawilon mieszkalny dla skazanych połączony łącznikiem z pawilonem administracyjnym. Kapelanem Zakładu Karnego w Opolu jest ks. Jarosław Staniszewski.