Ks. Rafał urodził się 14.11.1978 r. w Głuchołazach. Święcenia kapłańskie przyjął 7.06.2003 r. w Katedrze Opolskiej z rąk ks. abpa Alfonsa Nossola. Wikariusz w latach 2003-2005 w parafii w Opou-Groszowice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, następnie w latach 2005-2010 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. W latach 2007-2011 student w kraju na studiach niestacjonarnych - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Od 2010-2014 roku wikariusz pw. bł. Czesława w Opolu. Obecnie proboszcz Parafii Św. Michała w Opolu-Półwsi i pracownik Sądu Biskupiego w Opolu.
ks. Rafał Siekierka
Proboszcz
Ks. Daniel Chudala pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Rozmierzy. Urodził się 14 grudnia 1996 r. jako syn Jana i Teresy. Ma dwóch starszych braci i cztery starsze siostry. Szkołę średnią ukończył w Strzelcach Opolskich. Pracę magisterską pt. „Życie religijne w okresie zwykłym w miejscowości Rozmierz” napisał na seminarium naukowym z liturgiki pod kierunkiem ks. dra hab. Erwina Matei, prof. UO. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Księgi proroka Daniela: „Boże, pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, którzy Cię kochają”. Interesuje się szeroko rozumianą pobożnością ludową oraz duchowością Jesus Caritas. Poza tym lubi pracować, opiekować się zwierzętami, grać w teatrze oraz spotykać się z ludźmi. Z dniem 25 sierpnia 2021 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Michała w Opolu.
ks. Daniel Chudala
Wikariusz