Kościół otwarty

Wszystkie te dzieła to dar pracy i ofiar parafian, z pośród których wielu w różnych formach pracowało i pracuje z poświęceniem dla parafii do dziś. Z parafii pochodzi 8 kaplanów: ks. Radca Reinhold Porwol, + ks. dziekan Ginter Król, ks. Piotr Morciniec – misjonarz na Białorusi, ks. prof. Józef Król, ks. dr. Krystian Worbs, ks. prof. Marcin Worbs, ks. Helmut Piechotta i ks. Rafał Hoffmann – misjonarz w Argentynie.
Parafię odwiedzało wielu misjonarzy i otrzymywali wsparcie materialne i duchowe. Kościół otwarty od porannej Mszy św. o g. 7.00 do wieczornej Mszy św. o g. 18.00 zaprasza na chwilę dobrych spotkań z Jezusem i odpoczynku duchowego przy Nim.