Historia parafii

Trzeba rozpocząć od pierwszego proboszcza ks. prałata Józefa Kubisa. Był proboszczem parafii katedralnej podwyższenia Krzyża św. Z jego inicjatywy i jego inwencją powstało w Opolu 7 parafii i wybudowano 6 kościołów. Szóstym i ostatnim wybudowanym przez ks. prał. Józefa Kubisa kościołem był właśnie kościół św. Michała w Półwsi. Projektantem świątyni był architekt Anton Makros. Ziemię na budowę kościoła i probostwa podarowali gospodarze z Półwsi: Paul Kandziora i Franz Kolosa.

Budowę rozpoczęto wiosną 1936 roku a zakończono w połowie 1937 roku. 26 września 1937 roku kościół przez konsekrację został oddany Bogu na chwałę ludziom na zbawienny pożytek. Konsekracji kościoła św. Michała dokonał ks. kardynał Adolf Bertram przy uczestnictwie proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża ks. prał. Józefa Kubisa i przyszłego pierwszego proboszcza parafii św. Michała ks. Wilhelma Goerlicha.