Wystrój wnętrza

W dniu 4 października 1937 roku ks. prał. Kubis dokonał uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza ks. Wilhelma Goerlicha. Twórcą organów w kościele była firma braci Biegner z Krnova. Ks. W. Goerlich zadbał o harmonijny i piękny wystrój kościoła, płaskorzeźby bocznych ołtarzy przedstawiające sceny z życia Józefa egipskiego i z życia św. Józefa i Maryi do dziś przyciągają wzrok i zachwycają, podobnie jak Droga Krzyżowa i piękny na drewnie malowany z postaciami apostołów sufit. Ks. W. Goerlich szykanowany przez władze w 1958 r. wyjechał do Niemiec.