Powstanie parafii

Parafia powstała w 1937 r. i wydzielona została z par. św. Krzyża w Opolu. Kościół wybudowany staraniem ks. parałata J.Kubisa w latach 1936-37, konsekr. 26 IX 1937 r. przez kard. A. Bertrama. Z parafii wydzielono par. św. Jana Nepomucena w Sławicach i par. bł Czesława w Opolu - Dambonia.

Historia parafii

Trzeba rozpocząć od pierwszego proboszcza ks. prałata Józefa Kubisa. Był proboszczem parafii katedralnej podwyższenia Krzyża św. Z jego inicjatywy i jego inwencją powstało w Opolu 7 parafii i wybudowano 6 kościołów. Szóstym i ostatnim wybudowanym przez ks. prał. Józefa Kubisa kościołem był właśnie kościół św. Michała w Półwsi. Projektantem świątyni był architekt Anton Makros. Ziemię na budowę kościoła i probostwa podarowali gospodarze z Półwsi: Paul Kandziora i Franz Kolosa.

Czytaj więcej

Wystrój wnętrza

W dniu 4 października 1937 roku ks. prał. Kubis dokonał uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza ks. Wilhelma Goerlicha. Twórcą organów w kościele była firma braci Biegner z Krnova. Ks. W. Goerlich zadbał o harmonijny i piękny wystrój kościoła, płaskorzeźby bocznych ołtarzy przedstawiające sceny z życia Józefa egipskiego i z życia św. Józefa i Maryi do dziś przyciągają wzrok i zachwycają, podobnie jak Droga Krzyżowa i piękny na drewnie malowany z postaciami apostołów sufit. Ks. W. Goerlich szykanowany przez władze w 1958 r. wyjechał do Niemiec.

Powstanie baraku

Następnym proboszczem był ks. radca Paweł Czolkos, kochany długoletni duszpasterz. Podczas jego duszpasterzowania wybudowano drewniany barak jako salki do religii - co było w tamtych czasach szykan wyczynem dużym i narażeniem się władzom. Barak służył pięknie do przekazywania ewangelii dzieciom i młodzieży. Po śmierci ks. prob. Pawła Czolkosa przez półtora roku był proboszczem ks. Jerzy Koptoń, który uporządkował plac kościelny sadząc krzewy i dbając o wygląd zieleni, założył także rynny miedziane na kościele.

Powstał dom parafialny

W październiku 1983 proboszczem został mianowany ks. Tadeusz Słocki. W okresie 27 lat duszpasterzowania wybudowano dom parafialny, który kilka lat służył nauczaniu religii a do obecnej chwili różnym formom spotkań. W kościele po renowacji witraży zostały wstawione okna zespolone, zmienione presbiterium i ołtarz Mszy św., założona została nowa instalacja elektryczna, malowanie kościoła i renowacja malowideł stropu, generalny remont organów, ogrzewanie wpierw olejowe i obecnie gazowe i granitowa posadzka. Wokół kościoła kostka starobrukowa.

Kościół otwarty

Wszystkie te dzieła to dar pracy i ofiar parafian, z pośród których wielu w różnych formach pracowało i pracuje z poświęceniem dla parafii do dziś. Z parafii pochodzi 8 kaplanów: ks. Radca Reinhold Porwol, + ks. dziekan Ginter Król, ks. Piotr Morciniec – misjonarz na Białorusi, ks. prof. Józef Król, ks. dr. Krystian Worbs, ks. prof. Marcin Worbs, ks. Helmut Piechotta i ks. Rafał Hoffmann – misjonarz w Argentynie.
Parafię odwiedzało wielu misjonarzy i otrzymywali wsparcie materialne i duchowe. Kościół otwarty od porannej Mszy św. o g. 7.00 do wieczornej Mszy św. o g. 18.00 zaprasza na chwilę dobrych spotkań z Jezusem i odpoczynku duchowego przy Nim.