XXIII Dzień Papieski „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”

Hasło „Jan Paweł II Cywilizacja życia”. Słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II – Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia.

W niedzielę 15 października 2023 r. organizowanego w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, obchodzić będziemy XXIII Dzień Papieski, który w tym roku przebiegać będą pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Przy czym ta druga „kultura” zasługuje na ujęcie w cudzysłów, gdyż jest dokładnym przeciwieństwem tego co to słowo oznacza.

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego - przeczytaj.