V Dzień Ubogich w Opolu i w diecezji

W niedzielę 14 listopada będziemy obchodzić V Światowy Dzień Ubogich.

Towarzyszyć będzie mu hasło: «Ubogich zawsze macie u siebie (Mk 14,7)». Papież Franciszek zachęca nas do wrażliwości i otwartości serca na potrzeby osób ubogich i bezdomnych. Jest to zaproszenie, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra. Światowy Dzień Ubogich staje się okazją, aby jeszcze bardziej uwrażliwić nas na pomoc drugiemu człowiekowi.

W naszej diecezji centralne obchody Dnia Ubogich będą miały miejsce w Opolu. W katedrze opolskiej o 12.00 Biskup Opolski Andrzej Czaja odprawi Eucharystię w intencji wszystkich ubogich i potrzebujących. Po Mszy św. w ogrodzie biskupim odbędzie się poczęstunek (ciepły obiad oraz kołocz) dla biednych i samotnych.

Zachęcamy duszpasterzy, aby w tym dniu w parafiach zainicjować modlitwę za osoby ubogie i potrzebujące, a także aby - na miarę swoich możliwości - zorganizować dla nich konkretną pomoc. W konkretnym geście solidarności z osobami ubogimi można wesprzeć Dom Nadziei prowadzony przez Jałmużnika Biskupa Opolskiego, s. M. Aldonę Skrzypiec SSpS, wraz ze stowarzyszeniem Nadzieja, gdzie każdego dnia pomoc otrzymuje 50-60 osób potrzebujących. Ofiary można przelewać na konto 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z tytułem «na potrzeby ubogich».