Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W tym roku po 6 latach wygasa mandat naszych Radnych z PRD

W związku z tym dziękując za pomoc i dyspozycyjność, w miesiącu listopadzie przeprowadzimy wybory do PRD (Parafialnej Rady Duszpasterskiej). Przebieg ich będzie następujący:
A) Od 7.11 do 14.11 będziemy mogli do skrzyni wystawionej z tyłu kościoła składać kartki z nazwiskami naszych kandydatów do PRD.
B) 21.11 zostanie podana lista z zatwierdzonymi kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów.
C) 28.11 w niedzielę odbędzie się ostateczny wybór radnych do PRD.
D) Do 11. grudnia będzie można składać zastrzeżenia co do prawidłowego przebiegu wyborów – ewentualne zastrzeżenia można składać na ręce dyrektora wydziału duszpasterskiego kurii opolskiej.