Nie żyje papież senior Benedykt XVI

W sobotę 31 grudnia 2022 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI. Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn (Niemcy, Bawaria). 29 czerwca 1951 roku wraz ze swoim bratem Georgiem przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera. W 1953 roku zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną „Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna”. W 1957 r. habilitował się pracą o św. Bonawenturze. W 1958 roku został profesorem kolegium we Fryzyndze, a od 1958 roku był profesorem na uniwersytecie w Bonn. Na II Soborze Watykańskim (1962-1965) był doradcą teologicznym niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. W 1966 roku ks. prof. Joseph Ratzinger został ustanowiony przewodniczącym wydziału teologii dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze, a z końcem 1969 roku wrócił do Bawarii na uniwersytet w Ratyzbonie. W marcu 1977 roku został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Za swoją biskupią dewizę przyjął Cooperatores Veritatis, co oznacza „Współpracownicy Prawdy”. 25 listopada 1981 roku papież Jan Paweł II mianował Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Już jako wybitny teolog zaprzyjaźnił się w latach 70. XX wieku z ks. dr. Alfonsem Nossolem, wówczas teologiem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako arcybiskup Monachium i Fryzyngi kilkakrotnie przebywał w diecezji opolskiej – m.in. przewodniczył Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny w 1983 roku, ale także odwiedził wtedy kilka opolskich parafii: Brożec, Kąty Opolskie i Krowiarki; w 2001 roku jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2005 roku został następcą papieża Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej i przewodził Kościołowi aż do niespodziewanej rezygnacji w 2013 roku. Zamieszkał wtedy w Ogrodach Watykańskich w klasztorze Mater Ecclesiae. W ostatnich dniach docierały do nas wiadomości o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia emerytowanego papieża. Polecajmy śp. Benedykta XVI w naszych modlitwach miłosiernemu Bogu dziękując wszelkie dobro, jakiego dokonał dla Kościoła powszechnego i którego ślady znajdujemy także w naszym Kościele lokalnym. Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z biskupami pomocniczymi oraz biskupami-seniorami, zjednoczony w modlitwie za duszę zmarłego papieża-seniora, prosi wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, by we wspólnotach parafialnych i zakonnych wdzięczność Bogu za dar papieża Benedykta XVI wyrażać indywidualną i wspólnotową modlitwą o wieczny odpoczynek dla niego.

Szczególną okazją do wspólnej modlitwy będzie Msza św. żałobna z udziałem księży biskupów sprawowana za zmarłego papieża Benedykta XVI w środę 4 stycznia 2023 r. (w przeddzień pogrzebu) o godz. 18.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Uprzejmie proszę Księży o przekazanie wiernym, zwłaszcza mieszkańcom Opola i okolic, serdecznego zaproszenia do udziału w tej liturgii.

Jednocześnie zachęcam, aby w najbliższych dniach w parafiach odprawić Mszę św. za zmarłego papieża Benedykta XVI z udziałem wiernych. Należy wtedy skorzystać (o ile pozwala na to kalendarz liturgiczny) z formularza mszalnego Za zmarłego papieża (Mszał rzymski, s. 221’-223’).

Informacja o pogrzebie

"Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy..." (Prefacja za zmarłych)

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarł Alfred Hoffmann, lat 85. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 24. 06.2023 r. o godz 14.00 w kościele św. Michała w Opolu-Półwieś. Różaniec w czwartek i piątek o godz. 18.30, a w sobotę o 13.30.

Polecajmy śp. Alfreda Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…